Het tijdvenster bij de oude staatsmijn Maurits in Geleen is geplaatst. De Mauritsmijn is enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Westelijke Mijnstreek. In gesprek met belanghebbenden.

#sittardgeleen
#staatsmijnmaurits
#tijdvenster