De Geleenbeek is een beeldbepalend stuk Limburgse natuur. Een groot deel van het stroomgebied ligt in en nabij de verstedelijkte gebieden van Heerlen, Geleen en Sittard. Bij heftige of aanhoudende regenbuien kan door de aanwezige verharding en de lozing van het regenwater op de beek, de waterstand in de beek snel en fors stijgen.

In de jaren 1950 is de Geleenbeek gekanaliseerd om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. De Geleenbeek ligt daarom op veel plaatsen nog in een strak betonbed. De afgelopen jaren is een start gemaakt om de beek weer in haar oorspronkelijke, meanderende staat terug te brengen. Dit is onder meer al uitgevoerd bij Weustenrade, Schinnen en (onlangs) bij Munstergeleen.

In het project Corio Glana werken gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg nauw samen met Provincie Limburg en Natuurmonumenten. Door deze samenwerking kunnen veel werkzaamheden gecombineerd worden, zodat zowel op het gebied van waterveiligheid en recreatie een volledig nieuwe situatie ontstaat.

Het streefbeeld voor de Geleenbeek bestaat uit een licht slingerende tot meanderende beek, die de historische loop van de beek volgt. Door de Geleenbeek weer meer te laten slingeren ontstaat een meer natuurlijke beek met variaties in stroomsnelheden en erosie waardoor er allerlei (micro)habitats ontstaan.

Ook worden vistrappen gemaakt, waardoor vissoorten beter hun weg vinden stroomop- en stroomafwaarts. Opvangbekkens zorgen ervoor dat de beek beter kan fungeren als afvoerder van water.

Voor meer info over het onderwerp kijk op www.geleenbeekdal.nl