De OnderwijsWerkplaats is de onderwijs-innovatieagenda in de Provincie Limburg. De essentie van De Werkplaats is dat er innovatieve ideeën ontstaan om verder te ontwikkelen, te delen en uit te werken zodat anderen er weer gebruik van kunnen maken. De OnderwijsWerkplaats is een uitnodiging en stimulans om deze ideeën verder te brengen en biedt ook de mogelijkheid om met externe partners aan de slag te gaan. Zo ontstaat er een duurzame beweging waarin het hele onderwijs een lerende organisatie vormt.

“Door goede ideeën te stimuleren, te ondersteunen, te delen en te laten valideren door onderzoek, bouwen we gezamenlijk aan toekomstbestendig onderwijs in Limburg”, zegt projectleider Daniël Fermont. “De OnderwijsWerkplaats kent drie richtinggevende thema’s: talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en het gebruik van digitale leermiddelen. We stimuleren de koplopers om hun bestaande initiatieven zichtbaar te maken, maar creëren ook een plek waar nieuwe ideeën tot wasdom kunnen komen. Iedereen mag meedoen, maar het wordt niemand opgelegd om deel te nemen.”