Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken nauw samen aan de herinrichting van het Geleenbeekdal. Het doel van de herinrichting in Sittard-Geleen is een voor mens en dier aantrekkelijk landschap te realiseren waarin de Geleenbeek haar natuurlijke loop terug krijgt. Zo wordt de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de bergingscapaciteit van het beekdal vergroot zodat er minder kans is op wateroverlast én droogteschade in het centrum van Sittard.

De Geleenbeek stroomt van Heerlen via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard, Nieuwstad richting Stevensweert waar hij onder de naam ‘Oude Maas’ uitstroomt in de Maas. Het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard is de afgelopen jaren onder de naam Corio Glana ingrijpend veranderd. De Geleenbeek heeft weer de ruimte gekregen om door het natuurlijk landschap te meanderen, waarin plaats is voor mens, water, dier en plant. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk, aaneengesloten blauwgroen lint in een sterk verstedelijkte omgeving.

#sittardgeleen
#corioglana
#geleenbeekdal